สถาบันแห่งความสุข

ค้นพบความรักในตนเองความหมายของชีวิตความสุข

กิจกรรม

กิจกรรมระหว่างประเทศ

สถานศึกษาความสุขและกิจกรรมของดาวเคราะห์อื่น ๆ ทั่วโลก

International SexEd Day

Celebration of The First Encounter

Femininity raelian value

Femininity Day

International Happiness Day

Celebration of the Creation of the First Humans on Earth

Paradism Day

Clitoris Awareness Month

Swastika Rehabilitation Day

GoTopless Day

เหตุการณ์ออนไลน์

การทําสมาธิ, การประชุมและการประชุมปรัชญาสตรีมสด

raelian-happiness-academy-americas-2021

Americas Happiness Academy

PLANETARY ONLINE MEDITATION November 13

PLANETARY ONLINE MEDITATION January 08

PLANETARY ONLINE MEDITATION March 12

PLANETARY ONLINE MEDITATION May 14

PLANETARY ONLINE MEDITATION July 09

กิจกรรมท้องถิ่น

สําหรับกิจกรรมในพื้นที่ของคุณ ให้เลือกประเทศ

รับความจริง

อ่านสาสน์ที่ผู้สร้างของเรามอบให้ ในระหว่างการพบยูเอฟโอของราเอล ในปี 1973!

ความคิดเห็นของราเอล

ติดตามเราได้ที่

สถาบันราเอล